Maak deel uit van ons team!
Bij EXCELLENCE maak jij het verschil. Wij belonen je harde werk en toewijding. Je kunt rekenen op een team dat klaar staat om je te steunen en begeleiden.

Wij geloven in jou. Jij ook?
Solliciteer dan nu!

EXCELLENCE Traffic is zich bewust van zijn rol in de samenleving en de maatschappelijke verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. In dit kader streven wij ernaar om voor onze klanten en medewerkers continuïteit te bewerkstelligen. Als organisatie werken wij op basis van wettelijk gestelde eisen ten aanzien van de algemene reglementen.

 

EXCELLENCE Traffic zet zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door hen de ruimte te geven en hun mogelijkheden te bieden voor opleidingen en trainingen. Tevens zetten wij ons in om het milieu zo min mogelijk te belasten.

 

Bedrijfscode

Een goede bedrijfscode legt vast waar het nu eigenlijk om draait in een organisatie, voor welke waarden zij staat en welke principes worden gehanteerd. Onze bedrijfscode is een spiegel die EXCELLENCE Traffic zich voor kan houden, maar waar de organisatie ook op kan worden aangesproken. Vandaar dat EXCELLENCE Traffic een bedrijfscode heeft die aansluit op de geldende waarden en normen in de organisatie.

 

De basis van ons werk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is vastgelegd in onze bedrijfscode. Dit is een gedragscode die de normen binnen EXCELLENCE Traffic ondersteunt en bevordert. Onze kernwaarden zijn hierin leidend. Al onze medewerkers krijgen een kopie bij indiensttreding en vinden hierin een handvat dat hen helpt in de omgang met mogelijke integriteitsvragen en dilemma’s.

 

Personeel
 • Een vooraanstaand sociaal beleid (Gelijke kansen voor iedereen en respect voor mensenrechten)
 • Een preventief ziekteverzuimbeleid (een goede gezondheid en veiligheid voor werknemers)
 • Een actief opleidingsbeleid (Ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten via opleidingen van EXCELLENCE Academie)


Milieu
 • Duurzaamheid (duurzame energie, digitale opslag van documenten).
 • Gescheiden afvalstromen.
 • Wij houden zoveel mogelijk rekening met de werklocatie, (medewerkers worden zo dicht mogelijk bij hun woonlocatie ingepland).
 • Reizen met het openbaar vervoer wordt zo veel mogelijk gestimuleerd.
 • Bedrijfsauto’s van EXCELLENCE Traffic zijn voorzien van zuinige diesel, hybride- en/of elektromotoren.


Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen betekent voor EXCELLENCE Traffic dat wij bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en welzijn van medewerkers en maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet ons verplicht, maar die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en toekomstgerichte visie worden uitgevoerd.

 • EXCELLENCE Traffic streeft ernaar dat zijn activiteiten zo min mogelijk ten koste gaan van voorzieningen voor toekomstige generaties.
 • EXCELLENCE Traffic streeft ernaar zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen en materialen die mogelijk opnieuw te gebruiken zijn.
 • Wij beperken ons energieverbruik en passen milieuvriendelijke technieken toe in onze onderneming.
 • In nauw overleg met onze opdrachtgevers en zakenpartners streven wij altijd naar de meest duurzame oplossing.
 • EXCELLENCE Traffic streeft naar de best passende innovatie om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wens van de klant. Wij zullen de klant waar mogelijk attenderen op duurzame oplossingen welke zo min mogelijk negatieve invloed hebben op de omgeving.
 • Om langdurige relaties met onze zakenpartners en opdrachtgevers te kunnen realiseren en om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor onze mensen te bieden, streven wij ook naar duurzaamheid van onze winstgevendheid. Hiermee stellen wij de continuïteit van onze onderneming veilig.

 

Ons MVO beleid staat centraal in onze bedrijfscode en wordt aan alle stakeholders gecommuniceerd. EXCELLENCE Traffic zal zich er in de toekomst voortdurend voor blijven inzetten om zijn footprint op het milieu zoveel mogelijk te beperken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij nodigen u graag uit samen met ons te werken aan een betere en schonere wereld.

Excellence Traffic - neem contact met ons op

phone  085-732 5786
mail  info@excellencetraffic.nl

Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u een offerte aanvragen voor de beste verkeersregelaars tegen een scherp tarief? Aarzel niet en vraag direct een offerte aan!